CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN 179 LAND - DẪN ĐẦU PHÂN KHÚC ĐẤT NỀN TẠI KHÁNH HOÀ

Hé lộ quỹ đất phát triển mới tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 2978/QĐ-UBND chính thức phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thành phố Nha Trang đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Nha Trang.

Theo quyết định vừa được phê duyệt, đến năm 2030, diện tích đất nông nghiệp được điều chỉnh giảm từ 10.722 ha (năm 2020) xuống còn 8.896 ha (năm 2030).

Diện tích đất phi nông nghiệp được điều chỉnh tăng mạnh từ 7.634 ha (năm 2020) lên 16.631 ha (năm 2030). Trong khi đó, diện tích đất chưa sử dụng được điều chỉnh giảm mạnh từ 7.067 ha (năm 2020) xuống còn 0 ha (năm 2030).

Trong diện tích đất phi nông nghiệp nêu trên, diện tích đất thương mại – dịch vụ được điều chỉnh tăng mạnh từ 996 ha (năm 2020) lên 3.866 ha (năm 2030); diện tích đất ở tại nông thôn được điều chỉnh tăng mạnh từ 606 ha (năm 2020) lên 1.638 ha (năm 2030); diện tích đất ở tại đô thị được điều chỉnh tăng mạnh từ 1.212 ha (năm 2020) lên 2.261 ha (năm 2030); diện tích đất vui chơi, giải trí công cộng được điều chỉnh tăng mạnh từ 131 ha (năm 2020) lên 1.799 ha (năm 2030);…

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 28/7 vừa qua, HĐND thành phố Nha Trang đã thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040 và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Qua đó đã hé lộ nhiều vùng đất phát triển mới, đồng thời cũng cho biết những định hướng lớn về phát triển đô thị thành phố Nha Trang trong thời gian tới.

Cụ thể, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch đồ án có tổng diện tích khoảng 27.802ha, trong đó có 25.422 ha diện tích tự nhiên của TP Nha Trang, 1.500 ha diện tích bảo tồn sinh cảnh, sinh thái ngập mặn, phát triển đô thị dịch vụ ven biển.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch này còn bao gồm 880 ha các xã Diên An, Diên Toàn, Suối Hiệp và thị trấn Diên Khánh của huyện Diên Khánh.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang có quy mô dân số dự báo đến năm 2040 là 780.000 người.

Thành phố Nha Trang sẽ là đô thị du lịch biển quốc gia và quốc tế; là trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Khánh Hòa; trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo và y tế của vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Đây còn là trung tâm du lịch, thương mại – tài chính, dịch vụ hàng hải của vùng Nam Trung bộ và cả nước. Nha Trang sẽ là một đô thị xanh, sạch và phát triển bền vững, có dịch vụ đa dạng, du lịch gắn với những giá trị cảnh quan thiên nhiên.